Ετήσια Σχέδια Δράσης Σχολείου για τα Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Σχέδιο Δράσης Σχολικής Μονάδας για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-22

2022-23 Σχέδιο Δράσης του Σχολείου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων