Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

    

 

     08:00 – 08:15                  15΄       Υποδοχή  μαθητών

     08:15 – 09:40                  90΄      1η   8:15 – 9:00

                                                                2η   9:00 – 9:40

     09:40 – 10:00              20΄         Α΄  Διάλειμμα

     10:00 – 11:30               90΄         3η   10:00 – 10:45

                                                                4η   10:45 – 11:30

     11:30 – 11:45                  15΄         Β΄  Διάλειμμα

     11:45 – 12:25                  40΄        5η    Διδακτική ώρα

     12:25 – 12:35                  10΄        Γ΄  Διάλειμμα

     12:35 – 13:15                  40΄        6η    Διδακτική ώρα 

 

     Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος

 

     Ο Λ Ο Η Μ Ε Ρ Ο    Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 

     13:15 – 13:20                    05΄       Μετάβαση μαθητών ολοημέρου

                                                                 στην αίθουσα σίτισης

    13:20 – 14:00                   40΄       1η  ώρα ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

                                                                ΣΙΤΙΣΗ – ΧΑΛΑΡΩΣΗ

     14:00 – 14:15                   15΄        Α΄  Διάλειμμα

    14:15 – 15:00                   45΄        2η   ώρα ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

                                                                ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

    15:00                                                ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ