ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

Κορβίνο Μικέλα Πρόεδρος

6937844084

2

Αλεξάνδρα Κωστάκη Αντιπρόεδρος

6973350755

3

Γιάντση Κατερίνα Γραμματέας

6940822353

4

Τσιούνη Φέβη Ταμίας

 6972691779

5

Τανούση Αλεξάνδρα Μέλος

6934362828

6

Καρυδάς Χρήστος Αναπλ. Μέλος 6981488698