Επικοινωνία με γονείς

Ώρες  ενημέρωσης και συνεργασίας με τους γονείς

Η ατομική ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών του σχολείου θα πραγματοποιείται κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα μετά τις 1.15 μ.μ. ( ώρα λήξης των μαθημάτων ) και έως  2.00 μ.μ. Π.Δ. 79/2017 και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 Διευκρινήσεις:

  1. Στον πίνακα συμπληρώνεται μόνο η ημέρα της εβδομάδος που όρισε ο κάθε εκπ/κός.
    Το Ωράριο ενημέρωσης είναι συγκεκριμένο 1.15 μ.μ. έως 2.00 μ.μ.
  2. Οι εκπ/κοί που διδάσκουν στο ολοήμερο ή συνεχίζουν σε άλλο σχολείο, δέχονται τους γονείς σε συγκεκριμένη ώρα που ορίζεται στο παρακάτω πίνακα
Α/Α Τάξη-  Μάθημα Εκπαιδευτικός Ημέρα – ώρα
1. Α΄ Τάξη Βαρθολομαίου  Αικ. Πρώτη Πέμπτη
2. Β΄ Τάξη Βογιατζή  Μελπομένη Πρώτη Δευτέρα
3. Γ΄ Τάξη Χριστοφορίδου Ελπίδα Πρώτη Τετάρτη
4. Δ΄ Τάξη Ξυδάκη Γαρυφαλλιά Πρώτη Παρασκευή
5. Ε΄ Τάξη Σγουρίδου Μαρία Πρώτη Τρίτη
6. Στ΄ Τάξη Καζεπίδου Παρθένα Πρώτη Πέμπτη
7. Ολοήμερο –

Συμπλήρωση Ωραρίου

Ευθυμιάδης Παύλος Πρώτη Τετάρτη

στις 11.45 – 12.25

8. Συμπλήρωση Ωραρίου Παπαγεωργίου Γεώργιος Πρώτη Πέμπτη
9. Συμπλήρωση Ωραρίου Ορδουλίδου Ελένη Πρώτη Τρίτη

στις 12.35 – 13.15

10. Αγγλικά Ορφανίδης Νικόλαος Πρώτη Δευτέρα

στις 12.35 – 13.15

11. Γαλλικά Νάτσιου Ευφημία Πρώτη Τετάρτη

στις 8.00 π.μ.

12. Γυμναστική Τσιάτσιος Χρήστος Πρώτη Δευτέρα
13. Πληροφορική Γιοβανοπούλου Αφροδίτη Πρώτη Παρασκευή
14. Μουσική Βρέκολου Μαρία- Άννα Πρώτη Τετάρτη
15. Θεατρική Αγωγή Μισχοπούλου Ελένη Πρώτη Τετάρτη

στις 10.00 – 10.45

 

Σε περίπτωση που έως τις 1.30 μ.μ. δεν ζητηθεί ενημέρωση από γονέα- κηδεμόνα, ο εκπ/κός μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο.

 

O Δ/ντής του Σχολείου

Παπαγεωργίου Γεώργιος