Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τις διευκρινίσεις που μας γνωστοποιήθηκαν από την Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας. Στη συνέχεια υπάρχει το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για το οποίο ήδη έχετε ενημερωθεί.

Οι παρακάτω διευκρινίσεις συμπληρώνουν τις οδηγίες που ήδη σας δόθηκαν, προηγούμενο άρθρο στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλώ να μελετηθούν και να τις ακολουθήσετε με συνέπεια.

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Επιλέγω για να διαβάσω τα παρακάτω έγγραφα ( όταν γίνει χεράκι κάνω κλικ )

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Comments are closed.