Διδακτική Επίσκεψη στη Βεργίνα

Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε Διδακτική Επίσκεψη του Σχολείου στη Βεργίνα. Οι τάξεις, συνοδευόμενες από τους υπεύθυνους εκπ/κούς τους, επισκέφτηκαν:

α. Το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων

β. Τους Βασιλικούς Τάφους στη νεκρόπολη των Αιγών.

Την ξενάγηση των παιδιών ανέλαβε ο. κ. Δημήτριος  Τσίτσης τον οποίο κι ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που πρόσφερε απλόχερα στα παιδιά για τους θησαυρούς που επισκεφτήκαμε.

Βεργίνα 2022-23 (2)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (3)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (4)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (5)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (6)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (7)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (8)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (9)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (10)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (11)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (12)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (13)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (14)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (15)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (16)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (17)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (18)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (19)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (20)_800x598 Βεργίνα 2022-23 (21)_800x598

Comments are closed.