Επίσκεψη στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε Διδακτική Επίσκεψη όλων των τάξεων

στη Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής και έλαβαν μέρος στα παρακάτω εκπ/κά προγράμματα:

Α και Β τάξεις: « Με γάλα παιχνίδια »

Γ και Δ τάξεις: « Ανακαλύπτω το αγρόκτημα με ένα μεγάλο παιχνίδι θησαυρού»

Ε και ΣΤ τάξεις: « Τα κατ’ αγρούς Διονύσια»

 

Γεωργική Γ (1)_640x480 Γεωργική Γ (9)_640x480 Γεωργική Γ (10)_640x480 Γεωργική Γ (11)_640x480 Γεωργική Γ (12)_640x480 Γεωργική Γ (13)_640x480 Γεωργική Γ (14)_360x480 Γεωργική Γ (15)_360x480 Γεωργική Γ (16)_640x480 Γεωργική Γ (17)_640x480 Γεωργική Γ (18)_640x480 Γεωργική Γ (19)_640x480 Γεωργική Γ (20)_640x480 Γεωργική Γ (21)_640x480 Γεωργική Γ (22)_640x480 Γεωργική Γ (27)_640x480 Γεωργική Γ (28)_640x480 Γεωργική Γ (29)_640x480 Γεωργική Γ (30)_640x480 Γεωργική Γ (31)_640x480 Γεωργική Γ (32)_640x480 Γεωργική Γ (33)_640x480 Γεωργική Γ (34)_640x480 Γεωργική Γ (35)_640x480 Γεωργική Γ (37)_640x480 Γεωργική Γ (38)_640x480 Γεωργική Γ (39)_640x480 Γεωργική Γ (40)_640x480 Γεωργική Γ (41)_640x480 Γεωργική Γ (46)_640x480 Γεωργική Γ (47)_640x480 Γεωργική Γ (48)_640x480 Γεωργική Γ (49)_640x480 Γεωργική Γ (52)_640x480 Γεωργική Γ (53)_640x480 Γεωργική Γ (54)_640x480 Γεωργική Γ (59)_640x480 Γεωργική Γ (60)_640x480 Γεωργική Γ (61)_640x480 Γεωργική Γ (62)_640x480 Γεωργική Γ (64)_360x480 Γεωργική Γ (65)_640x480 Γεωργική Γ (66)_640x480 Γεωργική Γ (67)_640x480 Γεωργική Γ (68)_640x480 Γεωργική Γ (69)_640x480 Γεωργική Γ (70)_640x480 Γεωργική Γ (71)_640x480

???

???

???

???

20191128_100024_640x311 20191128_100032_640x311

???

20191128_102522_233x480

???

20191128_102633_640x311 20191128_102806_640x311

???

20191128_102827_233x480

???

???

???

???

???

???

20191128_105447_640x311

???

???

???

???

???

???

???

???

???

20191128_113202_640x311

???

???

20191128_113256_640x311

???

???

20191128_114026_640x311 20191128_114032_640x311 20191128_114112_640x311 20191128_114122_640x311 20191128_114127_640x311 20191128_115241_640x311 20191128_115245_640x311 20191128_115319_640x311 20191128_115324_640x311 20191128_115345_640x311 20191128_120037_640x311 20191128_120043_640x311 20191128_120051_640x311 20191128_120059_640x311 20191128_120618_233x480 20191128_120630_233x480 20191128_120646_640x311

«U

20191128_120953_640x311

Γεωργική Ε (1)_640x480 Γεωργική Ε (2)_640x480 Γεωργική Ε (3)_640x480 Γεωργική Ε (4)_360x480 Γεωργική Ε (5)_360x480 Γεωργική Ε (6)_640x480

 

Comments are closed.